Disclaimer Aqui internet communicatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die Aqui Internet communicatie aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet, achterhaald of onjuist is.

Content

De content op Aqui internet communicatie wordt regelmatig aangevuld, dan wel aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqui Internet communicatie.

Aansprakelijkheid

Aqui internet communicatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe- of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Aqui Internet communicatie, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Aqui.nl te kunnen raadplegen.